Szolgáltatásszint-megállapodás

1. Fogalom magyarul: Szolgáltatásszint-megállapodás (vagy Szolgáltatási szint megállapodás)

2. Fogalom angolul: Service level agreement (SLA) (vagy Service-level agreement)

3. Meghatározás:

A szolgáltatásszint-megállapodás (service-level agreement, SLA) valamely infokommunikációs szolgáltatási szerződés azon része, amely rögzíti az adott szolgáltatás műszaki és díjazási előírásait. A szolgáltatásszint-megállapodás kereteit az ITU-T E.860 ajánlás határozza meg. A szolgáltatásszint-megállapodás elsősorban az üzleti internet-szolgáltatás, felhő alapú szolgáltatás és a kiszervezett infokommunikációs szolgáltatások terültén jelenik ma meg. A szolgáltatásszint-megállapodásban rögzített műszaki és díjazási előíráskészlet erősen függ attól, hogy a szolgáltatásszint-megállapodás milyen infokommunikációs szolgáltatás szerződés részét képezi. Többszintű szolgáltatásszint-megállapodásról (Multilevel SLA) beszélünk, ha az adott szolgáltatást többszintű vállalat veszi igénybe úgy, hogy az egyes vállalati szintek műszaki és díjazási előírásai eltérőek.

4. Hivatkozások:

[1] Framework of a service level agreement. ITU-T Recommendation E.860 https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.860-200206-I!!PDF-E&type=items 

[2. EN] Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Cloud computing in Europe’ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0040:0047:EN:PDF

4.1.4 „Strengthening the service model: IT departments can rely on the commitments of the CC provider in terms of quality, availability, security and scalability of tools so as to offer Service Level Agreements to their in-house customers.”

 

[2. HU] Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye - A felhőalapú számítástechnika (cloud computing) Európában http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IE1606&from=HU

4.1.4 „szolgáltatási modell megerősítése: a felhőalapú szolgáltatást nyújtó cég minőségi, rendelkezésre állási, biztonsági, illetve az eszközök fejlesztésére vonatkozó kötelezettségvállalásaira építve egyszerűbbé válik az informatikai osztályok számára, hogy saját belső ügyfeleik számára szolgáltatászszintű megállapodásra épülő szolgáltatási modellt kínáljanak.”

 

5. Megjegyzések 

  1. „Szolgáltatás-szint szerződés” valójában nem szerződés, hanem szolgáltatási szerződés egy része, amely a műszaki és díjazási megállapodásokat rögzít.
  2. A „Szolgáltatás-szint szerződés” nem követi a magyar helyesírás úgynevezett mozgószabályát.
  3. A “Service Level Agreements” kifejezésben nem indokolt minden szót nagy kezdőbetűvel írni.
  4. A “Service Level Agreements” kifejezésben nem indokolt a többes szám használata az Agreements szóban, ilyen általános feladat-meghatározásban. Adott szövegkörnyezetben azonban lehet létjogosultsága a többes szám használatának. 
26594 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.