Szolgáltatásminőség

1. Fogalom magyarul: Szolgáltatásminőség (vagy A szolgáltatás minősége)

2. Fogalom angolul: Quality of service (QoS)

3. Meghatározás:

A szolgáltatásminőség (quality of service, QoS) az infokommunikációs hálózatok egyes szolgáltatási osztályaira előírt műszaki jellemző paraméterek összessége, amely biztosítja az egyes szolgáltatásosztályok megfelelő minőségét a szolgáltatási osztályok felhasználói számára, bármely időszakban.

Ezen belül:

  • a szolgáltatás színvonala (grade of service, GoS) egy infokommunikációs részhálózat statisztikai jellemzőit adja meg. Ezek meghatározása vagy a forgalmas órára, vagy a szolgáltatási életciklus teljes időtartamára vonatkoznak.
  • a hálózati teljesítményt (teljesítőképességet) az IP alapú szolgáltatásokra írják elő.

A QoS paraméterek meghatározása a hálózati technológiával együtt fejlődik, amelyet ETSI szabványok és ITU-T ajánlások rögzítenek. A mindenkor aktuális szabványokat és ajánlásokat EU Bizottságának határozatai foglalják jegyzékbe.

4. Hivatkozások:

[1. EN]: Establishing a list of standards and/or specifications for electronic communications networks, services and associated facilities and services and replacing all previous versions. Commission decision of 11 December 2006, (notified under document number C(2006) 6364).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0176&from=EN

7. Quality of service (QoS) 7.1. Grade of Service 7.2. Network performance objectives

  [1. HU]: Az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak minden korábbi változat helyébe lépő jegyzékéről.

A Bizottság határozata, 2006. december 11. (az értesítés a C(2006) 6364. számú dokumentummal történt).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0176&from=EN

Rövidítések:

QoS: szolgáltatásminőség

7. A szolgáltatás minősége (QoS) 7.1. A szolgáltatás színvonala 7.2. Hálózati teljesítménybeli célok

 5. Megjegyzések:

  1. A „Szolgáltatás minőség” nem követi a magyar helyesírás összetett főnevek írásmódjára vonatkozó szabályát.
  2. A „Quality of Service” kifejezésben nem indokolt minden szót nagy kezdőbetűvel írni. 
8833 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.