Széles sáv

1. Fogalom magyarul: Széles sáv   

2. Fogalom angolul: Broadband  

3. Meghatározás:

A sávszélesség eredetileg azt a frekvenciatartományt jelenti, amely szükséges az üzenetet hordozó jel továbbításához az adott technológiával. Mértékegysége Hz, kHz, MHz. Más értelmezésben és az újabb (helytelen, de széles körben elterjedt) szóhasználat szerint az időegység alatt átvitt bitek számát, tehát a bitsebességet jelenti. Ennek mértékegysége kbit/s, Mbit/s, Gbit/s. Eszerint a szóhasználat szerint a széles sávú a nagysebességű szinonímája.

4. Hivatkozások:

5. Megjegyzések:

Természetesen a bitsebesség kapcsolatban áll a továbbításhoz szükséges frekvenciasáv szélességével, de nagyban függ a kódolás hatékonyságától. Az ideálishoz közelítő hatékonyságú kódolók, dekódolók nagyon összetett algoritmusokat használnak, de a processzorok mai fejlettségi szintjén ez már nem akadály. A mai okostelefonok, digitális TV vevők, Wi-Fi eszközök már mind hatékony kódolást és jelprocesszorokat (DSP) tartalmaznak. 

Az analóg jeltovábbításnál telefon átvitelhez 3,4 kHz, középhullámú rádióadáshoz 9 kHz, tv-jel átviteléhez 8 MHz sávszélesség kellett. 

A rádiófrekvencia korlátozott erőforrás ezért a legújabb technológiák egyrészt jeltömörítést (pl. MPEG a tv-jel átvitelénél vagy CELP a GSM beszédátvitelnél) és főként hatékony kódolást a digitális adat-, beszéd-  videojelek átvitelnél (pl. QPSK, QAM). 

A sávszélesség fogalmához szorosan kapcsolódik, hogy mit jelent a széles sáv. Ez a fejlődéssel egyre nagyobb sávszélesség értékekre vonatkozik. Az ITU 1997-ben kiadott I.113 Ajánlásában (VOCABULARY OF TERMS FOR BROADBAND ASPECTS OF ISDN) még 2Mbps a széles sáv. 

Az EU „Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks (2013/C 25/01)” c. dokumentumának 66. pontjának szövege szerint „cél az alapvető szélessávú 30 Mbps (basic broadband ) szolgáltatások elterjesztése széles körben 2013-ra, de legkésőbb 2020-ra”. Ugyanezen dokumentum 82. pontja szerint el kell érni nagyvárosi területeken, 50% lefedettséget a 100 Mbit/s feletti ultragyors szélessávú hálózatokkal.  

10506 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.