Számozás-alapú emberek közötti kommunikációs szolgáltatás

1. Fogalom magyarul: Számozás-alapú emberek közötti kommunikációs szolgáltatás

 2. Fogalom angolul: Number-based interpersonal communications service

 3. Meghatározás:

A számozás-alapú emberek közötti kommunikációs szolgáltatás olyan emberek közötti kommunikációs szolgáltatást jelent, amelynél a hívásban nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózat részt vesz a kijelölt számozási erőforrások igénybevételével, például a nemzeti vagy nemzetközi számozási terv alapján, vagy olyan számok igénybevételével, amelyet a nemzeti vagy nemzetközi számozási tervek lehetővé teszik.

 4. Hivatkozások:

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Code (Recast) Brussels, 14.9.2016 COM(2016) 590 final 2016/0288 (COD)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-590-EN-F1-1.PDF

 5. Megjegyzések:

Egy hívás során általában a hívás felépítéséhez szükséges adatok lehetnek: telefonszám, IP-cím, domain név. A számozás-alapú emberek közötti kommunikációs szolgáltatásban közömbös, hogy a rendszer valamely része használ-e IP-alapú technológiát.

A nemzetközi számozás alapelveit az ITU (International Telecommunication Union) E.164 és E.213 Ajánlása tartalmazza.

A 2003. évi C. törvény 2016.11.30-án hatályos állapota szerint:

Azonosító: az elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat.

Azonosítógazdálkodás: azon állami tevékenységek összessége, mely - a nemzetközi előírások figyelembevételével - a hírközlő hálózatok, illetőleg az elektronikus hírközlési szolgáltatások eléréséhez szükséges azonosítók használatát az egyes szolgáltatók számára rendelkezésre bocsátja. Jelen törvény vonatkozásában a domain név, az e-mail-cím és az IP- (Internet Protokoll) címekkel kapcsolatos tevékenységek nem tartoznak bele az azonosítógazdálkodási tevékenységbe.

Az azonosítókkal kapcsolatos állami feladatokat, a gazdálkodási és hatósági tevékenységet Magyarországon az NMHH látja el.

A rendelkezésre álló azonosítókat az ANFT, az Azonosítók Nemzeti Felosztási terve tartalmazza, amely az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felosztását és terjedelmét határozza meg.

Az azonosítók használatát a hatóság engedélyezi az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak és a kijelölt azonosítókról nyilvántartást vezet.

A számhordozással az előfizetők megtarthatják a telefonszámukat, amikor szolgáltatót váltanak. A számhordozás műszaki megvalósításának központi eleme a számhordozási Központi Referencia Adatbázis (KRA), melyet a hatóság működtet.

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervét a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet tartalmazza 

5528 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.