Számhordozás

1. Fogalom magyarul: Számhordozás 

2. Fogalom angolul: Number portability 

3. Meghatározás:

A számhordozás során az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató köteles lehetővé tenni előfizetője számára, hogy megtarthassa előfizetői számát.

A mobil rádiótelefon-szolgáltatónak a hordozott mobil rádiótelefon számokra biztosítani kell az előfizetői szám alapján irányított adatátvitel - ide értve az SMS-eket és az MMS-eket - helyes irányítását.

Az előfizetőnek - az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igény­bejelentésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. A szolgáltatónak a számhordozási eljárás kezdeménye­zését biztosítania kell saját ügyfélszolgálatán.

A számhordozás megvalósítása során biztosítani kell a hordozott számokra mindazokat a szolgáltatásokat, ideértve a jelzésirányítással megvalósuló elektro­nikus hírközlési szolgáltatásokat is, amelyek mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató hálózatában egyenértékű alkalmazásként rendelkezésre állnak.

Az előfizetői számok használatáért a szolgáltatók által a hatóság számára fizetendő azonosító használati díjat a hatóság a hordozásokat is figyelembe véve állapítja meg és számlázza a szolgáltatóknak.

4. Hivatkozások:

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól.

5. Megjegyzések:

Az előfizetői hozzáférést nyújtó telefonszolgáltató (átadó szolgáltató), amelynek előfizetője az előfizetői számát egy másik telefonszolgáltatóhoz átviszi (átvevő szolgáltató) köteles a számhordozhatóságról az átvevő szolgáltatóval megállapodni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon.

A hordozott számokra irányuló hívás díját a ténylegesen felépülő hívás, illetve szolgáltatás díjának megfelelően kell megállapítani. A szolgáltató által a hordozott számok tekintetében fizetendő azonosító használati díj megegyezik a nem hordozott számok használati díjával.

A számhordozás igénybevételéért az átadó szolgáltató hordozásonkénti egyszeri díjat határozhat meg, amelyet az átvevő szolgáltató fizet meg az átadó szolgáltató részére. 

8262 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.