Nyílt hálózati hozzáférés

1. Fogalom magyarul: Nyílt hálózati hozzáférés

 2. Fogalom angolul: Open network access

 3. Meghatározás

A távközlési szolgáltatást végző cégek végfelhasználókért folyó versenyében a nyílt hozzáférési lehetőség a korlátos – vagyis a szolgáltatás nyújtásához alapvetően szükséges – erőforrásokhoz való szabad hozzáférési lehetőséget jelent. Az optikai hálózati infrastruktúra tekintetében korlátos erőforrás lehet az optikai szál, az alépítményi cső, a kábelakna és más fizikai létesítmények.

 A nyílt hálózati hozzáférésre jelenleg két EU definíció ismert:

 A nyílt hálózati hozzáférés keretirányelvben definiált az ONP-alapelv, amely gondoskodik a nyilvános távközlő hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz való nyílt és hatékony hozzáférés és azok használata feltételeinek összehangolásáról.

 A nyílt hálózati hozzáférési feltételek jelentik azokat az (ONP) irányelv szerint összehangolt feltételeket, amelyek gondoskodnak a nyilvános távközlő hálózatokhoz és ahol lehetséges, a nyilvános távközlési szolgáltatásokhoz való nyílt és hatékony hozzáférésről, valamint ezen hálózatok és szolgáltatások hatékony használatáról. A nyílt hálózati hozzáférési feltételek összehangolt feltételeket tartalmazhatnak a következőkre vonatkozóan:

– műszaki interfészek, tartalmazva a hálózatvégződtetési pontok meghatározását és kivitelezését;

– használati feltételek, tartalmazva a frekvenciákhoz való hozzáférést, ahol szükséges;

– árképzési alapelvek.”

 Távközlési hálózatok kapcsán a nyílt hozzáférésnek két alapváltozata ismert:

1. Az infrastruktúra tulajdonosa/működtetője maga is nyújt kiskereskedelmi szolgáltatást az általa üzemeltetett nyílt hálózaton.

2. Az infrastruktúra tulajdonosa/működtetője csak más vállalkozásoknak nyújt nagykereskedelmi szolgáltatást, saját maga nincs jelen a kiskereskedelmi piacon.

 Ez alapján a „tiszta verseny” biztosítása szempontjából az volna kívánatos, hogy a korlátos erőforrás birtokosa vagy működtetője ne is legyen szereplője a végfelhasználói szolgáltatói (downstream) piacnak.

 4. Hivatkozások:

Horváth Pál, Kis Gergely: A szélessávú verseny és a nyílt hálózati hozzáférés, Híradástechnika, LXIV. évfolyam 2009 /3-4

 5. Megjegyzések:

Open network access. From a service provider’s perspective, open access means the possibility for third parties to use an existing network infrastructure. Open access can have two main forms: regulated open access (such as unbundling, especially where there is a dominant operator), and commercial open access.

Every user (consumer) should have access to all services and applications carried over these networks, as long as those services and applications are public and lawful; regardless of the type of network and who is supplying or using them; and in a transparent and non-discriminatory fashion. The user's range of choice should not be unduly constrained by the inability of competitors to obtain access services, especially over the last mile infrastructure.

ITU GSR10 Best Practice Guidelines for Enabling Open Access 

8294 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.