Minősített bizalmi szolgáltató

 1. Fogalom magyarul: Minősített bizalmi szolgáltató

 2. Fogalom angolul: Qualified trust service provider

 3. Meghatározás

A minősített bizalmi szolgáltatók tevékenységének igénybevételével az elektronikus ügyintézés egyre inkább elterjed. Az ezzel kapcsolatos, tervezett szabályozás:

a) egységesen szabályozza valamennyi közhatalmi eljárás és közszolgáltatás tekintetében az elektronikus ügyintézést,

b) lehetővé teszi, hogy – bizonyos ésszerű korlátok között – bármely, akár magánjogi jogalany önként vállalhassa, hogy szolgáltatása, termékértékesítése tekintetében az elektronikus ügyintézést a törvényben meghatározottak szerint biztosítja, valamint

c) nem terjed túl az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél között érvényesülő alapvető, törvényi szintet igénylő, elsődlegesen garanciális jellegű szabályok meghatározásán.

 A bizalmi szolgáltatókkal kapcsolatban igen fontos a rendszeres felügyelet. A bizalmi felügyelet a bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a minősített bizalmi szolgáltató természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője, vezetője és alkalmazottja büntetlen előéletű-e, és nem áll-e bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a Hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a minősített bizalmi szolgáltató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője, vezetője és alkalmazottja büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

 A bizalmi szolgáltatók által nyújtott minősített bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatósági nyilvántartás és az előző bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

 4. Hivatkozások:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

 5. Megjegyzések:

    

8863 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.