Kiadvány

Fogalom magyarul: Kiadvány

Fogalom angolul: Publication

Meghatározás:

a) Könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;

b) Sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;

c) Egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;

d) Film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);

e) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);

f) Zenemű (nyomtatott zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű)

Mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtótermékeket, valamint az ezek körén kívül eső, más fizikai vagy elektronikus formában hasznosítható, forgalmazható, nyilvános közlésre szánt, szerzői alkotást tartalmazó dolgot, adatot érteni kell alatta.

Az Smtv. és az Mttv. a nyomtatott és az internetes sajtótermékre részletes szabályokat alkot, míg a „kiadványok” (könyvek, lemezek, film, videó, képeslap, naptár)csak az Mttv. 46. §-ában, a bejelentési kötelezettségek között jutnak szerephez, a kötelespéldányokra vonatkozó előírásoknál. A sajtótermék ismérveihez (gazdasági szolgáltatásként nyújtják, tartalmáért szerkesztői felelősséget viselnek, elsődleges célja a tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás, megjelenése nyomtatott formában történik vagy elektronikus hírközlő hálózaton keresztül) képest a gazdasági szolgáltatás-jelleg a kiadványnál nem érhető tetten.

Hivatkozás:

Mttv. Értelmező Rendelkezések 203. § 22. pontja. 

12837 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.