Közterület

 1. Fogalom magyarul: Közterület

 2. Fogalom angolul: Public place

 3. Meghatározás

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

 4. Hivatkozások:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2§ 13.

 5. Megjegyzések:

A közterület jogi (elsősorban közigazgatási jogi) fogalom. Minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet jelent, amelyet – rendeltetésének megfelelően – bárki használhat (tehát közhasználatú) és amely ekként van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.

  A közterületnek többféle rendeltetése lehet, például:

- közlekedés biztosítása (utak, terek),

- pihenőhelyek és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.),

- közművek elhelyezése.

  A közterületek felügyeletére nagyobb önkormányzatok közigazgatási szerveket hoznak létre, például ilyen a Fővárosi Közterület Felügyelet.

19481 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.