Gyűlöletkeltés kirekesztés tilalma a médiatartalomban

Fogalom magyarul: Gyűlöletkeltés és kirekesztés tilalma a médiatartalomban

Fogalom angolul: Hate speech and exclusion in media contents 

Meghatározás:

A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére és kirekesztésére.

A gyűlöletkeltés az adott közösség ellen irányuló ellenszenv, utálat szélsőséges, erőteljes kifejezése, amely alkalmas arra, hogy másokban is ilyen érzelmeket keltsen, és a közösséggel szembeni jogsértés veszélyét is előidézze. A gyűlöletkeltés az erőszak érzelmi előkészítését, az erőszakos konfliktusmegoldásra való buzdítást jelenti.

Már önmagában annak a médiatartalomnak a közzététele is jogsértő, amely gyűlöletkeltésre, az ellenséges érzelmek felkeltésére – alkalmas. Nem szükséges tehát, hogy a gyűlölet érzete a közönségben valóban kialakuljon, és ebből következően még kevésbé az, hogy a megtámadott közösséget tényleges – fizikai – sérelem vagy fenyegetés érje.

Kirekesztést azon médiatartalom valósít meg, amely egy adott közösség elszigeteltségét, a társadalom egyéb rétegeitől való idegenségét, különállóságát igyekszik elérni, vagy amellett érvel. Megvalósulhat úgy, hogy az adott médiatartalom a célzott réteggel kapcsolatos megtévesztő, sztereotip gondolatokat, véleményeket felerősíti, vagy ezt célozza.

Akkor minősülhet továbbá egy tartalom kirekesztőnek, ha annak kinyilvánítója arra törekszik, hogy az adott közösség tagjait valamilyen módon megakadályozza abban, hogy alkotmányos jogaikat érvényesíthessék, illetőleg ezt számukra megnehezítse. Az ilyen szándék végső soron az adott közösség tagjainak a mindenki mással egyenlő mértékben megillető méltósághoz való joga érvényesülését, érvényesíthetőségét ássa alá.

A Médiatanács a hatósági eljárás során nem azt vizsgálja, hogy az adott tartalom közzétételének eredményeképpen a szóban forgó közösség tagjai ténylegesen szembesültek-e annak negatív következményeivel; ugyanígy az sem értékelendő, hogy a vélemény kinyilvánítóját ilyen szándék vezérelje nézeteinek közlésekor.

Hivatkozás:

Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés.

6540 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.