Emberi méltóság tiszteletben tartása a médiatartalomban

Fogalom magyarul: Emberi méltóság tiszteletben tartása a médiatartalomban

Fogalom angolul: Respect of human dignity in media contents

Meghatározás:

A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.

Az emberi méltósághoz való jog a legátfogóbb személyiségi jog, minden más személyiségi jog úgynevezett anyajoga, amiből bármely, akár a törvényekben nevesített, akár nem nevesített személyiségi jog védelme levezethető. Azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. A méltóság az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, állapotától, illetve attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg.

A vélemény- és sajtószabadság korlátját jelentő rendelkezések nem az egyént védik, hanem azt hivatottak biztosítani, hogy a média működése az alkotmányos keretek között maradjon. A Médiatanács tehát sajátos eljárásában nem a műsorszámban szereplő személyek személyiségi jogainak védelme, hanem a médiaszolgáltatás során elkövetett jogsértés (az emberi méltóság értékének figyelmen kívül hagyása) megszüntetése érdekében lép fel. Abban az esetben állapíthatja meg az emberi méltóság sérelmét, ha a sérelem eléri a közérdekű igényérvényesítés, a demokratikus nyilvánosság veszélyeztetésének küszöbét.

Az emberi méltóság megsértése – a joggyakorlatban kirajzolódó más tipikus esetek mellett – egyes társadalmi csoportokat érintő megnyilvánulások esetében akkor állapítható meg, ha a műsorszám egy társadalmi közösség másodrendűségét hirdeti, arra utal, hogy annak tagjait nem illeti meg a minden emberre nézve egyenlő emberi méltóság, nem gyakorolhatják csorbítatlanul személyiségi jogaikat, vagy a csoporthoz tartozó személyek másokéval egyenlő emberi jogait, esetleg emberi mivoltát kérdőjelezi meg azon az alapon, hogy az adott közösséghez tartoznak.

 

Az Smtv. 14. § (1) bekezdésének megsértése 2012. május 31. napját követően nyomtatott és internetes sajtótermékben sem vizsgálható.

Hivatkozás:

Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés. 

7411 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.