Elektronikus hírközlő hálózati fizikai infrastruktúra

1. Fogalom magyarul: Elektronikus hírközlő hálózati fizikai infrastruktúra;

Elektronikus hírközlő hálózat fizikai infrastruktúrája

 

2. Fogalom angolul: Physical Infrastructure

 

3. Meghatározás:

Az elektronikus hírközlő hálózat elemeinek a befogadására vagy elhelyezésére szolgáló olyan, a földgáz, villamos energia, a távhő előállításával, termelésével, szállításával, elosztásával vagy átvitelével kapcsolatos szolgáltatások, továbbá az elektronikus hírközlési,  közvilágítási, a viziközmű, valamint a vasúti, közúti, hajózási, repülőtéri, és más közlekedési szolgáltatások nyújtását szolgáló hálózati elem, amely maga nem válik a hálózat aktív elemévé, mint például a csővezeték, árboc, védőcső, ellenőrzőkamra, alépítményi szekrény, szekrény, építmény vagy építmény bejárata, antenna, torony és oszlop.

A kábelek, beleértve a sötét szálat, továbbá az emberi fogyasztásra szánt víz szállítására használt hálózati elemek nem részei az elektronikus hírközlő hálózati fizikai infrastruktúrának.

 

4. Hivatkozások:

EHT 188.§ 27/a.(733)

A hírközlő vezetékek, az aktív hálózati elemeket nélkülöző optikai szál, az ivóvíz-törzshálózat és az ivóvíz-bekötővezeték (azaz emberi fogyasztásra szánt víz szállítására használt hálózati elemek) kivételével a 33/a. pontban meghatározott rendeletetésű hálózathoz tartozó, különösen átviteli vagy elosztó hálózat elemek, csővezeték, védőcsövek, védőcsövek szerelvényei, alépítmény, ellenőrzőkamra, ellenőrzőakna, szekrény, építmény, antennaszerkezet, torony, tartóoszlop vagy más olyan elem, amely a hálózat más elemeinek fogadására szolgál anélkül, hogy maga is a hálózat aktív részévé válna

Ø  Hibás

MMK definíció: 

Olyan infrastruktúra, amely felhasználásával lehetséges új vezetékes hálózat kiépítése. A gyakorlatban: épület, alépítmény, oszlopsor.

 

2014/61EU: ‘physical infrastructure’ means any element of a network which is intended to host other elements of a network without becoming itself an active element of the network, such as pipes, masts, ducts, inspection chambers, manholes, cabinets, buildings or entries to buildings, antenna installations, towers and poles;

 

cables, including dark fibre, as well as elements of networks used for the provision of water intended for human consumption, as defined in point 1 of Article 2 of Council Directive 98/83/EC (1) are not physical infrastructure within the meaning of this Directive;

 

HM Government, The Building Regulations, Ch R, 2016 Edition – for use in England;

any element of a network which is intended to host other elements of a network without becoming itself an active element of the network, such as pipes, masts, ducts, inspection chambers, manholes, cabinets, buildings or entries to buildings, antenna installations, towers and poles;

 

cables, including dark fibre, as well as elements of networks used for the provision of water intended for human consumption as defined in regulation 3 of the Water Intended for Human Consumption Regulations are not physical infrastructure within the meaning of these regulations;

 

5. Megjegyzések:

5440 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.