Elektronikus hírközlő hálózat

1. Fogalom magyarul: Elektronikus hírközlő hálózat

2. Fogalom angolul: Electronic communications network

3. Meghatározás: 

Átviteli rendszerek – függetlenül attól, hogy állandó infrastruktúrán vagy az adminisztráció központosított kapacitásán alapulnak-e, vagy sem – és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások - beleértve a nem aktív hálózati elemeket is -, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között. A jelek továbbítása történhet vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára.

4. Hivatkozások:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht), Értelmező rendelkezések 188. § (19),

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 Irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról 2.cikk 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018L1972

5. Megjegyzések:

 A definíció at Eht definícióhoz képest bővült azzal a kiegészítéssel, hogy az átviteli rendszerek alapulhatnak az adminisztráció központosított kapacitásán, valamint a Kódex a jelek irányítására szolgáló berendezéseket részletezi, hogy azok lehetnek kapcsoló vagy útválasztó eszközök​​​​​​​.

10798 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.