Diszkriminációmentesség

1. Fogalom magyarul: Diszkriminációmentesség

 2. Fogalom angolul: Non-discrimination

 3. Meghatározás

Az összekapcsolással, ill. hozzáféréssel kapcsolatban a diszkriminációmentesség követelménye biztosítja, hogy egy szolgáltató azonos feltételeket alkalmaz azonos körülmények között más vállalkozások számára, ezekkel ekvivalens szolgáltatásokat nyújt, információt ad át másoknak azonos feltételek és azonos minőség mellett, mint ahogy nyújtja ezeket a saját szolgáltatásai, leányvállalatai vagy partnerei számára.

 A diszkriminációmentesség általános kereskedelempolitikai alapelv. A szerződő felek együtt­működésük során céljuknak tekintik, hogy külkereskedelmükben a következő alapelvek érvényesüljenek: legnagyobb kedvezmény, nemzeti elbánás, viszonosság, transzparencia és a konzultáció elve. Egyedül a vám legyen a kereskedelempolitikában általános és tartós jelleggel alkalmazható eszköz, ugyanakkor csökkenjen a vámok színtje. Szűnjön meg a nem tarifális eszközök általános és tartós jelleggel történő alkalmazása és szelektív, ideiglenes jelleggel történő felhasználásukra csak az Egyezmény szerinti feltételek mellett kerülhessen sor.

 Legnagyobb kedvezmény elve

 Alapvető célja a diszkriminációmentes kereskedelem, melynek lényege, hogy a szerződő felek egymásnak megadnak minden olyan kedvezményt, amelyet harmadik országokkal kötött szerződésekben megadtak, vagy meg fognak adni. A hazai piacon a külföldi szerződő partnereket egymással egyenlővé teszi, ezzel biztosítva a diszkriminációmentességet. Sem különleges kedvezményeket nem ad, sem különleges előnyöket nem biztosít. Az elv alkalmazása a nemzetközi piacon tisztességes helyzetet teremt. Azonos feltételeket nyújt. Biztosítja a piacokért folytatott tisztességes piaci harcot az országok között. Két- vagy többoldalú kereskedelmi vagy állami szerződésben jelenik meg. Szuverén államként kereskednek egymással és ebben rögzítik a legnagyobb kedvezmény elvét.

 Viszonosság elve

 A nemzetközi kereskedelemben részt vevő szuverén államoknak azt a törekvését fejezi ki, hogy a partnereikkel folytatott kereskedelmet szabályozó szerződésekben az általuk nyújtott koncessziókért cserébe azonos vagy hasonló engedményeket biztosítsanak számukra. Így az országok jogot formálnak arra is, hogy valamilyen módon elégtételt kapjanak a másik fél intézkedései által okozott károkért, hátrányokért. E szerződésben a viszonosság elvének volt egy jogi formával kifejezett rendeltetése. Ez tartalmazta, hogy a szerződő felek kölcsönösen megadják egymásnak a legnagyobb kedvezményes bánásmódot, vagyis nem részesítik hátrányosabb elbánásban partnerüket, mint a harmadik országok áruit. Másik vonatkozás­ban a viszonosság elve konkrét anyagi formában jelenik meg. A két szerződő ország az érdekek kölcsönös figyelembe vételével adott és kapott közvetlenül vámengedményeket.

 4. Hivatkozások:

General Agreement on Trade in Services

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/glossary

5. Megjegyzések:

Non-discrimination

In relation to interconnection and/or access, an obligation of non-discrimination ensures that an operator applies equivalent conditions in equivalent circumstances to other undertakings providing equivalent services, and provides services and information to others under the same conditions and of the same quality as it provides for its own services, or those of its subsidiaries or partners.

(DG CONNECT glossary.) 

29569 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.