Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv - AVMS Irányelv

Fogalom magyarul: Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv - AVMS Irányelv

Fogalom angolul: Audiovisual Media Services Directive - AVMS Directive

Meghatározás:

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU Irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv). Az európai médiapolitikában a tagállamok számára a kötelező minimum szabályokat, a kötelezően elérendő célkitűzéseket határozza meg.

Jelenleg felülvizsgálata zajlik, az Európai Bizottság 2016. május 25-én fogadta el az Irányelv módosítását célzó tervezet szövegét. A javaslat tekintetében elkészült az általános megközelítés[1], melyet a Tanács alakított ki a bizottság jogalkotási javaslatáról és közölt az Európai Parlamenttel. Remélhetőleg 2018 tavaszára elfogadásra kerül az Irányelv-módosítás, mely átültetésére 2 év áll majd a tagállamok rendelkezésére.

Hivatkozás:

Mttv. VII. fejezet 230. § (1) bekezdés a) pontja.

[1] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9691-2017-INIT/en/pdf;

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities (First reading) – General approach.


  

8474 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.