Tartalom

1. Fogalom magyarul: Tartalom 2. Fogalom angolul: Content 3. Meghatározás: A kommunikáció során közvetített üzenet, információ. A médiakommunikáció alapja a dokumentum, amely valamely hordozóra, médiumra rögzített, és azon keresztül időben később befogadható tartalom egysége. Nem...

Felhő-auditálhatóság

1. Fogalom magyarul: Felhő-auditálhatóság 2. Fogalom angolul: Cloud auditability 3. Meghatározás: Egy felhőszolgáltatás működésével és használatával kapcsolatos bizonyító erejű információk auditálás céljából történő összegyűjtésére és rendelkezésre bocsájtására való képesség. 4. Hivatkozás: ITU-T...

Lineáris médiaszolgáltatás

1. Fogalom magyarul: Lineáris médiaszolgáltatás 2. Fogalom angolul: Linear media service 3. Meghatározás Műsorszámok műsorrend szerinti egyidejű, vagy műszaki okokból csak „kvázi-egyidejű” hozzáférését kínáló műsorszolgáltatás, melynek szerkezetét, időbeli összeállítását a műsorszolgáltató végzi....

GNSS

1. Fogalom magyarul: GNSS 2. Fogalom angolul: GNSS 3. Meghatározás: A globális műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS, GLONASS, Galileo, COMPASS) közös elnevezése. 4. Hivatkozások: 15/2013. (III. 11.) VM rendelet. 5. Megjegyzések:

Felhő-reverzibilitás

1. Fogalom magyarul: Felhő-reverzibilitás 2. Fogalom angolul: Cloud reversibility 3. Meghatározás: Folyamat, amelyben a felhőszolgáltatás-ügyfél hozzájut a saját ügyféladataihoz és alkalmazásainak állományaihoz, valamint a felhőszolgáltató törli az ügyfél összes adatát és a szerződésbe...

Jelhasító

1. Fogalom magyarul: Jelhasító 2. Fogalom angolul: Splitter 3. Meghatározás: Optikai hálózati eszköz, amely egyenlően vagy egyenlőtlenül megosztja a bemeneti csatlakozásán megjelenő jelteljesítményt két vagy több kimeneti csatlakozás között. 4. Hivatkozások ITU G.987 2012/06 5. Megjegyzések

Állomás

1. Fogalom magyarul: Állomás 2. Fogalom angolul: Station 3. Meghatározás: Egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása...

IMEI

1. Fogalom magyarul: IMEI 2. Fogalom angolul: International Mobile Equipment Identifier - IMEI 3. Meghatározás GSM-eszközökhöz hozzárendelt egyedi azonosító szám, amelyet a hálózat, amelyhez kapcsolódik, felismer és blokkolhat. Hasznos eszköz a csalás megelőzésére, valamint arra, hogy ellopott...

Konténerformátum

1. Fogalom magyarul: Konténerformátum 2. Fogalom angolul: Container format 3. Meghatározás: A tároló- vagy konténerformátum egy számítógépes metafájl-formátum, amely az adatok és metaadatok tárolásának módját írja le. A multimédiás konténerfájl különböző adattípusokat képes azonosítani és...

Hash-függvény

1. Fogalom magyarul: Hash-függvény 2. Fogalom angolul: Hash function 3. Meghatározás: A hash-függvények tetszőleges hosszúságú bemenetet determinisztikus módon, rögzített hosszúságú, rövid kimenetbe (lenyomatba) képeznek (azaz, azonos bemenet azonos lenyomatot eredményez). A hagyományos,...

Li-Fi

1. Fogalom magyarul: Li-Fi 2. Fogalom angolul: Light Fidelity (Li-Fi) 3. Meghatározás: A Li-Fi a nevét a Wi-Fi mintáról kapta, mivel ahhoz hasonló rendeltetésű optikai vezeték nélküli kommunikációs rendszer. A hagyományos rádiófrekvenciás sávok(2,4 és 5 GHz) helyett lényegesen nagyobb...

Kriptoanalízis

1. Fogalom magyarul: Kriptoanalízis 2. Fogalom angolul: Cryptanalysis                    3. Meghatározás: A kriptoanalízis az információs rendszerek vizsgálatával foglalkozó tudományág, melynek célja a bennük elrejtett információ felfedése, azaz elsősorban a kriptográfiai módszerek...

Pontossághígulások

1. Fogalom magyarul: Pontossághígulások 2. Fogalom angolul: Dilutions of precision - DOP 3. Meghatározás: A pontossághígulás s helymeghatározás pontossága romlásának a navigációs műholdaknak a mérés időpontjában fennálló pillanatnyi, egymáshoz, valamint a mérőállomáshoz vett térbeli...

Jelszó

1. Fogalom magyarul: Jelszó 2. Fogalom angolul: Password 3. Meghatározás: Általában felhasználóhitelesítésre használt titkos karaktersorozat, melynek ismeretével a felhasználó bizonyítja jogosultságát valamely erőforráshoz való hozzáféréshez. 4. Hivatkozások: 5. Megjegyzések: A jelszó ellenőrzése...

Felhőszolgáltató

1. Fogalom magyarul: Felhőszolgáltató 2. Fogalom angolul: Cloud service provider 3. Meghatározás: Felhőszolgáltatást nyújtó fél. 4. Hivatkozás: ITU-T Y.3500 Ajánlás. 5. Megjegyzés: Ahelyett, hogy egy személy vagy vállalat saját infrastruktúrát építene a saját alkalmazásai számára, egy...