Jelhasító

1. Fogalom magyarul: Jelhasító 2. Fogalom angolul: Splitter 3. Meghatározás: Optikai hálózati eszköz, amely egyenlően vagy egyenlőtlenül megosztja a bemeneti csatlakozásán megjelenő jelteljesítményt két vagy több kimeneti csatlakozás között. 4. Hivatkozások ITU G.987 2012/06 5. Megjegyzések

Konténerformátum

1. Fogalom magyarul: Konténerformátum 2. Fogalom angolul: Container format 3. Meghatározás: A tároló- vagy konténerformátum egy számítógépes metafájl-formátum, amely az adatok és metaadatok tárolásának módját írja le. A multimédiás konténerfájl különböző adattípusokat képes azonosítani és...

Állomás

1. Fogalom magyarul: Állomás 2. Fogalom angolul: Station 3. Meghatározás: Egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása...

e-infrastruktúra

1. Fogalom magyarul: e-infrastruktúra  2. Fogalom angolul: e-Infrastructure 3. Meghatározás: A modern tudomány komplex, multidiszciplináris és globalizált műveléséhez szükséges átfogó infokommunikációs infrastruktúra. Kihasználja az infokommunikációs technológiák fejlődését, integrálja a...

TI-szolgáltatás

1. Fogalom magyarul: TI-szolgáltatás 2. Fogalom angolul: TI service           3. Meghatározás: A TI-szolgáltatás egy igazolás, védjegy, mely igazolja, hogy az azt elnyerő CSIRT/CERT megbízható és megfelel a Trusted Introducer (TI) elvárásáinak. A TI-státuszt odaítélő  Hálózatbiztonsági Központok...

Jelszó

1. Fogalom magyarul: Jelszó 2. Fogalom angolul: Password 3. Meghatározás: Általában felhasználóhitelesítésre használt titkos karaktersorozat, melynek ismeretével a felhasználó bizonyítja jogosultságát valamely erőforráshoz való hozzáféréshez. 4. Hivatkozások: 5. Megjegyzések: A jelszó ellenőrzése...

Kriptoanalízis

1. Fogalom magyarul: Kriptoanalízis 2. Fogalom angolul: Cryptanalysis                    3. Meghatározás: A kriptoanalízis az információs rendszerek vizsgálatával foglalkozó tudományág, melynek célja a bennük elrejtett információ felfedése, azaz elsősorban a kriptográfiai módszerek...

RDS

1. Fogalom magyarul:RDS 2. Fogalom angolul:Radio Data System - RDS 3. Meghatározás: Az RDS a „Radio Data System” (szabad fordításban: rádiós adatátviteli rendszer) kifejezés rövidítése. Az analóg FM rádiójelekbe beágyazott digitális adatátviteli eljárást jelenti, ennek segítségével sugározzák ki...

Béléscső

1. Fogalom magyarul: Béléscső 2. Fogalom angolul: Subduct 3. Meghatározás: A cső belső terébe telepített, a cső belső terének megosztását, a csőbe telepített kábel védelmét, vagy mindkét célt szolgáló, kisebb átmérőjű cső. 4. Hivatkozások: 5. Megjegyzések: Az angol szaknyelvben általában a 110-es...

Blokkgazdálkodás

1. Fogalom magyarul: Blokkgazdálkodás 2. Fogalom angolul: Block management 3. Meghatározás: Gazdálkodás egy frekvenciablokk frekvenciáival a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályi és egyedi engedélyben foglalt keretek között, amely magában foglalja a rádióberendezés, rádiórendszer...

Felhőszolgáltató

1. Fogalom magyarul: Felhőszolgáltató 2. Fogalom angolul: Cloud service provider 3. Meghatározás: Felhőszolgáltatást nyújtó fél. 4. Hivatkozás: ITU-T Y.3500 Ajánlás. 5. Megjegyzés: Ahelyett, hogy egy személy vagy vállalat saját infrastruktúrát építene a saját alkalmazásai számára, egy...

Pontossághígulások

1. Fogalom magyarul: Pontossághígulások 2. Fogalom angolul: Dilutions of precision - DOP 3. Meghatározás: A pontossághígulás s helymeghatározás pontossága romlásának a navigációs műholdaknak a mérés időpontjában fennálló pillanatnyi, egymáshoz, valamint a mérőállomáshoz vett térbeli...

Akna

1. Fogalom magyarul: Akna   2. Fogalom angolul: Manhole   3. Meghatározás: Térszintről nyitható bebújó nyílással rendelkező megszakító létesítmény.   4. Hivatkozások:   5. Megjegyzések:

Multimédia

1. Fogalom magyarul: Multimédia 2. Fogalom angolul: Multimedia   3. Meghatározás: Olyan dokumentum, médium, amely többféle információtípust (szöveget, hangot, álló- és mozgóképet) egyszerre képes kezelni, megjeleníteni. Tágabb értelemben a televízió vagy a mozi is ide sorolható, míg a szűkebb...

URI

1. Fogalom magyarul: URI 2. Fogalom angolul: Uniform Resource Identifier - URI        3. Meghatározás: Egységes erőforrás azonosító. Adott protokollon keresztül, valahogyan hozzáférhető dokumentumok, erőforrások egységes és egyértelműsített azonosítását és elérését biztosító technika, megoldás....