Tartalom

Tartalom FŐOLDAL / FRONTPAGE 5G témakör Általános - átfogó fogalmak témakör Elektronikus hírközlés szabályozás - szabványosítás témakör Elektronikus hírközlési szolgáltatás...

Adathalászat

1. Fogalom magyarul: Adathalászat 2. Fogalom angolul: Phising 3. Meghatározás: Adathalászatnak azt az eljárást nevezzük, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát, és megpróbál bizonyos személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot...

Műsorszórás

1. Fogalom magyarul: Műsorszórás 2. Fogalom angolul: Broadcasting  3. Meghatározás A műsorszórás olyan műsorterjesztés, amely az azonos tartalmú analóg vagy digitális audió- és/vagy video- és/vagy adat- (együttesen multimédia) jelek egyidejű és egyirányú továbbítása egyszerre több, térben...

Adatfeldolgozás

1. Fogalom magyarul:Adatfeldolgozás 2. Fogalom angolul:Data processing   3. Meghatározás: Az adatfeldolgozás olyan adatkezelés, ahol az adatkezelés célját és eszközeit más adatkezelő határozza meg, az adatfeldolgozás csupán az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése....

Virtuális reklám

Fogalom magyarul: Virtuális reklám Fogalom angolul: Virtual advertisement Meghatározás: Digitális technikával vagy más módon a műsorjelbe, illetve a műsorszámba utólagosan beillesztett reklám. Olyan reklámok tartoznak ide, amelyek eredetileg nem részei a műsorszámhoz felvett hang- és képanyagnak,...

Infokommunikáció

1. Fogalom magyarul: Infokommunikáció 2. Fogalom angolul: Infocommunications 3. Meghatározás: Az infokommunikáció az Európai Unió hivatalos szóhasználatában az információtechnológia (Information Technology) és a távközlés (Telecommunications) konvergenciáját, szakterületeinek integrálódását...

Médiakonvergencia

1. Fogalom magyarul: Médiakonvergencia 2. Fogalom angolul: Media convergence 3. Meghatározás: A médiakonvergencia az a folyamat, amelynek során a különféle médiumok (a nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió, a böngészés alapú médiatartalom-letöltés) az internet segítségével egy közös médiummá...

SigFox

1. Fogalom magyarul: SigFox 2. Fogalom angolul: SigFox 3. Meghatározás: A Sigfox egy 2009-ben megjelent LPWAN-technológia, melynek célja szenzorok és más IoT-eszközök kommunikációjának támogatása nagyon nagy távolságok (akár 20-30 km) áthidalása és nagyon alacsony adatküldési sebességek mellett,...

Rosszindulatú szoftver

1. Fogalom magyarul: Rosszindulatú szoftver 2. Fogalom angolul: Malware 3. Meghatározás: A malware gyűjtőnév egy olyan ártó szándékú szoftvert jelent, melynek célja a személyi számítógépek, laptop-ok, illetve egyéb végberendezések működésének megzavarása a belé kódolt szkriptek és kódok által....

Sötétszál

1. Fogalom magyarul: Sötétszál 2. Fogalom angolul: Dark fibre 3. Meghatározás: A „sötétszál” az optikai távközlés speciális és növekvő fontosságú esete. Lehet tartalék kapacitás, vagy kereskedelmi forgalomba hozható hálózati erőforrás. A hálózatüzemeltető szerelt, vizsgált, kifejtett, használatra...

Adatkezelő

1. Fogalom magyarul: Adatkezelő 2. Fogalom angolul: Data controller 3. Meghatározás: Azon természetes vagy jogi személy, aki adatkezelést végez. 4. Hivatkozások:  5. Megjegyzések:

Diszkriminációmentesség

1. Fogalom magyarul: Diszkriminációmentesség  2. Fogalom angolul: Non-discrimination  3. Meghatározás Az összekapcsolással, ill. hozzáféréssel kapcsolatban a diszkriminációmentesség követelménye biztosítja, hogy egy szolgáltató azonos feltételeket alkalmaz azonos körülmények között más...

Termékmegjelenítés

Fogalom magyarul: Termékmegjelenítés Fogalom angolul: Product placement Meghatározás: A kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy...

Csőkaliber

1. Fogalom magyarul: Csőkaliber 2. Fogalom angolul: Shuttle, mandrill 3. Meghatározás: A cső sérülésének, szűkületének, túlzottan kis hajlítási sugarának azonosítására szolgáló, a csövön vizsgálat céljából sűrített levegővel átküldött hengeres test. A kaliber szokásos átmérője a cső névleges...

DVB

1. Fogalom magyarul: DVB 2. Fogalom angolul: Digital Video Broadcasting - DVB 3. Meghatározás: A „Digital Video Broadcasting” (digitális kép-műsorszórás) kifejezés rövidítése, egyúttal a hátterét képező nemzetközi munkacsoport neve is. Az 1990-es években bevezetett első generációs műholdas...