Műsorterjesztés

1. Fogalom magyarul: Műsorterjesztés

2. Fogalom angolul: Broadcasting 

3. Meghatározás

Műsorterjesztés: bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.

4. Hivatkozások

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 203§ 50

5. Megjegyzések

A jogszabályokból idézett fenti fogalom-meghatározások lényegében még ahhoz a helyzethez igazodnak, amikor az előfizetők, felhasználók hivatásos médiaszolgáltatók műsorkészletből válogatva hallgatnak, néznek műsoranyagokat lineáris program szerint. Az internetes technológiák és szokások eredményeként nagyon elterjedt az egyéni igény szerint választott műsoranyagok tetszés szerinti időpontban történő meghallgatása, megtekintése. Ma már a hálózatokon továbbított médiatartalom nagyobb részét a felhasználók által készített fényképek, videók, szövegek, feltöltött műsorszámok jelentik. Különösen szaporodnak a közösségi oldalakon terjesztett híranyagok. A szerkesztői felelősség ezeknél a híranyagoknál nehezen értelmezhető, különösen a véleménynyilvánítás szabadságának alapelvét tekintetbe véve. 

11995 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.