Vissza

Közmű

1. Fogalom magyarul: Közmű

2. Fogalom angolul: Public Utility

3. Meghatározás:

A közmű elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, vízelvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési, időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti ki.

4. Hivatkozások:

5. Megjegyzések:

A fenti meghatározás a 1997. évi LXXVIII. Tv. eleme. Létezik ettől eltérő több definíció más hatályos jogforrásban is:

A közmű termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti ki. (253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.)

E-közmű

Egységes közmű és nyomvonal jellegű építmény nyilvántartási rendszer (e-közmű): elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közmű- és nyomvonal jellegű építmények szolgáltatói, kezelői vagy tulajdonosi nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közmű- és nyomvonal jellegű építmények adatainak hozzáférését biztosítja - az Étv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogosultságok szerint - a felhasználók számára. (1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 40. pont).

E-közmű:// elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rend. 2. § 3.)

Az angol szóhasználat szerint „a public utility” egy szervezet, amely infrastruktúra szolgáltatásokat nyújt, s melyeket a lakosság használ elektromos energia, földgáz, ivóvíz, szennyvíz elvezetés igényeit elégíti ki. Fokozatosan beépül közmű szolgáltatások körébe a vezetékes és rádiós internet hozzáférés. A közmű szolgáltatások nyilvános ellenőrzés és állami szabályozás alatt állnak. 

22083 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.