Közérdekű közlemény

Fogalom magyarul: Közérdekű közlemény

Fogalom angolul: Public service announcement

Meghatározás:

Ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől illetve személytől, valamint állami fenntartású vagy az állam kezelésében lévő intézménytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak.

- Közzétevője állami, önkormányzati feladatot ellátó személy, szervezet, valamint állami fenntartású vagy az állam kezelésében lévő intézmény.

- Azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Ezen feltétel televíziós közzététel esetén akkor teljesül, ha kiírásra kerül a „közérdekű közlemény” kifejezés, azaz a jellegnek megfelelő főcím, rádióban pedig kifejezetten el kell hangoznia, hogy a hallgatók közérdekű közleményt fognak hallani, illetve hallottak.

E kötelezettség azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a közönség számára nyilvánvalóvá váljon, hogy a szerkesztett műsoroktól elkülönült, megrendelő kérésére közzétett médiatartalmakkal találkozik, ezért a közlemény elején és végén közzéteendő a figyelemfelhívás.

- Nem minősülhet politikai reklámnak, vagyis politikai párt, mozgalom népszerűsítését nem foglalhatják magukban.

- Tartalma: valamilyen konkrét közérdekű információt kell, hogy közvetítsen a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, pl. önkormányzat által kezdeményezett népszavazás, nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezés, koszorúzásról szóló, közérdekű információt tartalmazó tájékoztatás stb.

- Fogalmi eleme az ingyenesség, vagyis annak ellenszolgáltatás nélkül kell közzétételre kerülnie.

- Időtartama az 1 percet nem haladhatja meg. (Kivétel: rendkívüli helyzetek (Mttv. 15. §), illetve az Mttv. 32. § (6) bekezdése szerinti esetekben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közleménye).

- Megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni. A közlemény alanya ugyanis nem minden esetben egyezik meg azok megrendelőjével, ezért mindenképpen szükséges azt is közölni a közönséggel, hogy ki kérte annak közzétételét, ezzel is segítve a megrendelő azonosítását. Lényeges, hogy a megrendelő pontosan, egyértelműen beazonosíthatóvá váljon, így pl. megfelel az egyértelműség kritériumának a „Készült a … megbízásából”, vagy „a … közleményét látták, hallották” fordulat.

- A megrendelő a közzététel időpontján kívül nem gyakorolhat szerkesztői befolyást a médiaszolgáltatásra.

A közérdekű közleményt és társadalmi célú reklámot az különbözteti meg egymástól, hogy a közérdekű közlemény az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve személy feladat- és hatáskörét érintő közérdekű információ közvetítését (pl. a Fővárosi Önkormányzat március 15-i ünnepsége; önkormányzat által kezdeményezett népszavazás stb.) valósítja meg, közzétételéért ellenszolgáltatás nem kérhető. A társadalmi célú reklám ezzel ellentétben olyan felhívás vagy közérdekű üzenet (pl. autópálya leállósávjának szabályos használatára felhívás), amelynek közzétételét egyéb szervezet kezdeményezi, és amely esetében a Médiaszolgáltató dönti el, hogy annak közreadásáért ellenértéket kér-e.

Hivatkozás:

Mttv. Értelmező Rendelkezések 203. § 27. pontja. 

7603 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

Alapvetően a projekt 2. szakaszában (2017.) is a szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Ha javaslata van akkor küldje meg az info@hte.hu e-mail címre.