Kódmérés

1. Fogalom magyarul: Kódmérés

2. Fogalom angolul: Code measurement

3. Meghatározás:

A műholdas helymeghatározás érdekében a műhold-mérővevő távolságot jellemző adatot, az ún. pszeudo-távolságot a mérővevő által a műholdról vett és a mérővevő által helyben generált, referenciaként szolgáló bináris álvéletlen jelsorozatok korrelációelemzéssel megállapított időeltolódása alapján meghatározó mérési módszer.

4. Hivatkozások:

 5. Megjegyzések:

A műholdról sugárzott álvéletlen kód a GPS-idő alapján megadott időbélyeget hordoz. Mivel a vevő a műholddal azonos algoritmus alapján a GPS-időhöz illesztetten generálja a referencia-jelsorozatot, a két jelsorozat összevetésével meghatározható a jelsorozatok fáziseltolódása, amely azonos a műholdjel térbeli futási idejével. A futási idő és a fénysebesség szorzata adja a pszeudo-távolságot, amely nem azonos a műhold - vevő távolsággal, mert a mérés pontosságát csökkentik a műhold és a földi vevő óráinak pontatlanságából fakadó hibák, a vevő működési késleltetéséből fakadó hibák, valamint a műhold és a földi pont elmozdulásai a műholdjel futási ideje alatt. A civil alkalmazásokban a kódmérést terhelő hiba gyakorlati értékének tekinthetjük a kb. 1 mikroszekundum (1,023 MHz) ismétlődési idejű C/A kód 1%-ának megfelelő idejű fázisillesztési hibát, ami az elektromágneses hullámok terjedési idejével számolva mintegy 3 méteres hibának felel meg - ez az érték tekinthető az egyfrekvenciás C/A kódvevők pontossági határértékének. Az L1 frekvencián szintén sugárzott P-kód frekvenciája 10,23 MHz, azaz a P-kódot használni képes vevők 0,3 méteres pontossággal képesek meghatározni a pszeudo-távolságot, és ez a közelítő értéke a helymeghatározás pontosságának is.

D = c (DT), ahol D a pszeudo-távolság, c a fény sebessége. 

5807 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)
Mellékletek