Irány-kalibráció

1. Fogalom magyarul: Irány-kalibráció

2. Fogalom angolul: Boresighting, boresight calibration, boresight alignment

3. Meghatározás:

Az irány-kalibráció a teret letapogató forgó lézersugár tényleges, valamint az inerciális mérőeszköz adatai alapján számított iránya közötti eltérés adott hibaértéken belüli mértékre csökkentési eljárása.

4. Hivatkozások:

 

5. Megjegyzések:

A mobil lézerszkenneres térbeli adatgyűjtő rendszerek tér-letapogató lézersugarának az irányát a rendszer részét képező inerciális mérőeszköz (IMU - Inertial Measurement Unit) adatai alapján határozza meg az adatgyűjtő rendszer.  Megjegyzés: a boresighting szó eredeti értelmében a lőfegyverek irányzékának a beállítását, köznyelven a lőfegyver "belövését" jelenti. 

7420 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)