Emberek közötti kommunikációs szolgáltatás

1. Fogalom magyarul: Személyközii hírközlési szolgáltatás

 2. Fogalom angolul: Interpersonal communications service

 3. Meghatározás:

A személyközii hírközlési szolgáltatás olyan, általában díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, amely elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül lehetővé teszi a véges számú személy közötti közvetlen személyközi, interaktív információcserét, és amelyben a kommunikációt kezdeményező vagy abban részt vevő személyek határozzák meg a fogadó(ka)t, továbbá amely nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat, amelyek csupán egy másik szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, csekély jelentőségű kiegészítő funkcióként teszik lehetővé a személyközi, interaktív kommunikációt;

 4. Hivatkozások:

Forrás: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 Irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról 2. cikk 5.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018L1972

 5. Megjegyzések:

Az „Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról” szóló irányelv szerint el kell különíteni az emberek közötti hírközlési szolgáltatásoktól az internet-hozzáférési szolgáltatást (IAS), és azokat a szolgáltatásokat, amelyek kizárólag vagy főként jeleket továbbítanak például eszközök közötti kommunikációra (M2M - Machine-to-Machine communication, IoT - Internet of Things) és műsorterjesztésre. 

Ilyen fogalom az Eht-ben nemszerepel.

6523 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Child Pages (1)