Vissza

Előfizető

1. Fogalom magyarul: Előfizető 

2. Fogalom angolul: Subscriber

3. Meghatározás:

Olyan természetes vagy jogi személy vagy más szervezet, aki vagy amely a elektronikus kommunikációs szolgáltatás igénybevételére előfizetői szerződésben áll egy nyilvános szolgáltatóval.

4. Hivatkozások:

2003. évi C. törvény

2010. évi CLXXXV. törvény

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/glossary

5. Megjegyzések:

Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Üzleti előfizető: az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és más, jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást.

Az előfizető birtokolja az elektronikus hírközlő végberendezést, amely olyan termék, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlő hálózatra való kapcsolódás az előfizetői hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlő hálózattal való együttműködés céljából. Jellemző végberendezés a telefonkészülék, mobiltelefon, tévékészülék, számítógép.

Az előfizetői szerződés általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. A szolgáltató az 2003. évi C. törvényben foglaltaktól előfizetői szerződésekben csak akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadott rendelet kifejezetten megengedi.  

27246 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudok hozzászólást fűzni a szócikkhez?

Regisztráció után (egy név és egy valós e-mail cím kell hozzá) lehet hozzászólni.

Ki felügyeli a fogalmak helyességét?

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által létrehozott szerkesztőbizottság hagyja jóvá a fogalmakat.

Lehet bővíteni a fogalomtárat?

A szerkesztőség határozza meg definiálandó fogalmakat. Örömmel vesszük javaslatait a „További fogalmak” oldalon található űrlap kitöltésével.